مدیران پایه و مشاورین

Boss

بهزاد بنی‌اسدی

مدیرپایه یازدهم و پیش‌دانشگاهی

مهندسی مکانیک

کارشناس‌ارشد MBA

Boss

سیدحسین قانعی

مدیرپایه دهم و مدیر باشگاه المپیاد

مهندسی مکانیک

کارشناس‌ارشد MBA

دکتری مدیریت

Boss

رضا صمدی

روانشناس و مشاور خانواده

دکترای پزشکی

دبیران گروه ریاضیات

Boss

دکتر حمیدرضا غفاریان جم

دکتری مکانیک

مدرس در: هاشمی‌نژاد1و2، فرزانگان1

Boss

محمد پیکانی

کارشناس ارشد ریاضی

مدرس در: ترک زاده، رافتی، نصر، دکتر معین

Boss

مرتضی هاشمی زاده

کارشناس ارشد ریاضی

مدرس در: امام رضا(ع)، امام علی(ع)، بعثت

Boss

علی بذرگری

کارشناسی ریاضی

مدرس در: امام رضا(ع)، بعثت، مفتاح، امیدوار

Boss

امیر واحدیان

کارشناس ارشد مکانیک

مدرس در: بعثت، امیر غدیر، رایان

Boss

جواد امینی روشن

کارشناسی ریاضی

مدرس در: شریعتی، هدف، علوی، البرز

Boss

محمداحسان معین‌زاده

کارشناس‌ارشد MBA

Boss

امیرحسین نادری

مهندسی عمران

Boss

هومن کاظمی

مهندسی مکانیک

دبیران گروه فیزیک

Boss

دکتر احسان گلمکانی

دکترای فیزیک

مدرس در: علامه طباطبایی، بعثت، امام رضا(ع)

Boss

مهدی سلطانی

مهندسی مکانیک

کارشناس‌ارشد علوم تربیتی

Boss

پیمان توسلیان

کارشناس ارشد مکانیک

مدرس در: نصر نوین، امام رضا(ع)

Boss

عرفان قانعی استاد

مهندسی برق

مدرس در: دبیرستان‌های سلام تهران

دبیران گروه شیمی

Boss

دکتر علی مزینانی

دکترای شیمی فیزیک

مدرس در: دبیرستان‌های سلام تهران

Boss

نعمت بزرگی

دکترای شیمی

Boss

مسعود تصمیمی

کارشناس ارشد شیمی

Boss

عباس شرکت

کارشناسی شیمی

مدرس در: دانشگاه علامه طباطبایی، حکیم توس

Boss

سعید نوری

مهندسی مکانیک

مدرس در: بعثت، دلشاد، نورامام رضا(ع)رایان

دبیران گروه زیست شناسی

Boss

دکتر احسان اسدی

دکترای پزشکی

مدرس در: علامه حلی تهران، البرز تهران، رشد تهران

Boss

حمیدرضا رجبی

کارشناسی زیست

مدرس در: نصر، بعثت، دانیال، چمران، علامه طباطبایی

Boss

بابک احمدی شریف آباد

کارشناس ارشد زمین شناسی

مدرس در: یکان، علوی، ابوریحان، پژوهش، کاوش

دبیران گروه ادبیات فارسی


Boss

مهدی سمندر

کارشناس ارشد ادبیات فارسی

مدرس در: هاشمی نژاد1، فرزانگان1، امام رضا(ع)

Boss

دکتر محمد هاشمی

دکترای ادبیات

مدرس در: بعثت، شاهد نظرنژاد

Boss

بهرام افشاریان

کارشناسی ادبیات فارسی

Boss

بیژن طالبیان

کارشناسی ادبیات فارسی

مدرس در: نصر نوین، بعثت

Boss

امیرحسین عبدالله زاده

مهندسی مکانیک

مدرس در: نور امام رضا(ع)، بعثت، دلشاد

دبیران گروه عربی

Boss

مصطفی خاکبازان

مهندسی عمران

مدرس در: مدیر سلام تجریش تهران، سلام و انرژی اتمی تهران

Boss

علیرضا صداقت

کارشناس‌ارشد ادبیات عرب

Boss

موسی حاتمی کیا

کارشناس ارشد ادبیات عرب

مدرس در: نصر، علامه طباطبایی

Boss

داود شالفروشان

مهندسی مکانیک

دبیران گروه زبان خارجه


Boss

محمودرضا عبداللهی

کارشناسی زبان انگلیسی

مدرس در: هاشمی‌نژاد، امام رضا(ع)، نصر نوین، بعثت

Boss

مهرداد رهنما مقدم

مهندسی شیمی

مدرس در: بعثت، نصر نوین، علامه طباطبایی

Boss

مسلم روحانی

کارشناسی زبان انگلیسی

مدرس در: علامه طباطبایی، آیت الله خامنه‌ای، شاهد معراج

دبیران گروه معارف و علوم انسانی

Boss

علی صحرایی

کارشناس‌‌ارشد الهیات

Boss

دکتر رضا صمدی

دکترای پزشکی

مدرس در: دانشگاه اقبال، معارف امام رضا(ع)، بعثت

Boss

علیرضا دلشاد

کارشناسی حقوق

دبیرکنکور مدارس برتر تهران، مؤلف کتاب‌های دین و زندگی قلمچی و همگامان

Boss

غلامرضا ولوی

کارشناس ارشد الهیات

مدرس در: نصر نوین، علامه طباطبایی، بعثت، سماء


Boss

محسن باغانی

آزمایشگاه

کارشناسی زیست‌شناسی

Boss

ولی سلجوقیان

کارشناسی علوم قرآنی

مدرس در: نور امام رضا(ع)

Boss

میلاد شفیقی

کارشناس‌ارشد تربیت بدنی

مدرس در: مبتکران، (مربی تیم فوتبال نوجوانان پدیده)

Boss

سید حامد هاشمی

کارشناس‌ارشد علوم ورزشی

تماس:

نشانی:

مشهد، بلوار وکیل آباد، هاشمیه۱۶، پلاک ۲۷، دبیرستان دوره دوم پسرانه شهریار توس

تلفن:

۸۰ ۲۰ ۸۶۶ ۰۵۱-۳

۶۲ ۶۴ ۸۸۱ ۰۵۱-۳

۳۴ ۷۴ ۸۸۱ ۰۵۱-۳

۶۲ ۷۳ ۸۸۱ ۰۵۱-۳