مدیران پایه

سید حسین قانعی
سید حسین قانعیمدیر پایه دهم و مدیر باشگاه المپیاد
مهندسی مکانیک

کارشناس‌ارشد MBA

دکتری مدیریت

بهزاد بنی اسدی
بهزاد بنی اسدیمدیر پایه یازدهم و دوازدهم
مهندسی مکانیک

کارشناس‌ارشد MBA

مشاوران

سجاد حسینی
سجاد حسینیمشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
دانشجو علوم تغدیه
الیاس کرباسفروشان
الیاس کرباسفروشانمشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی
دکترای مدیریت
نصیر کراچیان
نصیر کراچیانمشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
کارشناسی ارشد صنایع
رضا صمدی
رضا صمدیروانشناس و مشاورخانواده
دکترای پزشکی

دبیران گروه ریاضیات

علی بذرگری
علی بذرگری
کارشناسی ریاضی

مدرس در: امام رضا(ع)، بعثت، مفتاح، امیدوار

مرتضی هاشمی زاوه
مرتضی هاشمی زاوه
کارشناس ارشد ریاضی

مدرس در: امام رضا(ع)، امام علی(ع)، بعثت

محمد پیکانی
محمد پیکانی
کارشناس ارشد ریاضی

مدرس در: ترک زاده، رافتی، نصر، دکتر معین

دکتر حمیدرضا غفاریان
دکتر حمیدرضا غفاریان
دکتری مکانیک

مدرس در: هاشمی‌نژاد1و2، فرزانگان1

هومن کاظمی
هومن کاظمی
مهندسی مکانیک
الیاس کرباسفروشان
الیاس کرباسفروشان
دکترای مدیریت
محمداحسان معین زاده
محمداحسان معین زاده
کارشناس‌ارشد MBA
جواد امینی روشن
جواد امینی روشن
کارشناسی ریاضی

مدرس در: شریعتی، هدف، علوی، البرز

دبیران گروه فیزیک

شهاب حیدری
شهاب حیدری
کارشناسی ارشد مکانیک
سیدحسین قانعی
سیدحسین قانعی
دکترای مدیریت
مهدی سلطانی
مهدی سلطانی
مهندسی مکانیک

کارشناس‌ارشد علوم تربیتی

احسان گلمکانی
احسان گلمکانی
دکترای فیزیک

مدرس در: علامه طباطبایی، بعثت، امام رضا(ع)

دبیران گروه شیمی

عباس شرکت
عباس شرکت
کارشناسی شیمی

مدرس در: دانشگاه علامه طباطبایی، حکیم توس

مسعود تصمیمی
مسعود تصمیمی
کارشناس ارشد شیمی
دکتر نعمت بزرگی
دکتر نعمت بزرگی
دکترای شیمی
دکتر علی مزینانی
دکتر علی مزینانی
دکترای شیمی فیزیک

مدرس در: دبیرستان‌های سلام تهران

سعید نوری
سعید نوری
مهندسی مکانیک

مدرس در: بعثت، دلشاد، نورامام رضا(ع)رایان

دبیران گروه زیست شناسی

بابک احمدی شریف آباد
بابک احمدی شریف آباد
کارشناس ارشد زمین شناسی

مدرس در: یکان، علوی، ابوریحان، پژوهش، کاوش

حمیدرضا رجبی
حمیدرضا رجبی
کارشناسی زیست

مدرس در: نصر، بعثت، دانیال، چمران، علامه طباطبایی

دکتر احسان اسدی
دکتر احسان اسدی
دکترای پزشکی

مدرس در: علامه حلی تهران، البرز تهران، رشد تهران

دبیران گروه ادبیات

امیرحسین عبدالله زاده
امیرحسین عبدالله زاده
مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد ادبیات

مدرس در: نور امام رضا(ع)، بعثت، دلشاد

بهرام افشاریان
بهرام افشاریان
کارشناسی ادبیات فارسی
دکتر محمد هاشمی
دکتر محمد هاشمی
دکترای ادبیات

مدرس در: بعثت، شاهد نظرنژاد

مهدی سمندر
مهدی سمندر
کارشناس ارشد ادبیات فارسی

مدرس در: هاشمی نژاد1، فرزانگان1، امام رضا(ع)

دبیران گروه عربی

داود شالفروشان
داود شالفروشان
مهندسی مکانیک
محمدعلی تابانفر
محمدعلی تابانفر
کارشناس ارشد زبان ادبیات عرب
علیرضا صداقت
علیرضا صداقت
کارشناس‌ارشد ادبیات عرب
مصطفی خاکبازان
مصطفی خاکبازان
مهندسی عمران

مدرس در: مدیر سلام تجریش تهران، سلام و انرژی اتمی تهران

دبیران گروه زبان انگلیسی

فرهنگ فرخنده
فرهنگ فرخنده
کارشناسی زبان انگلیسی
مسلم روحانی
مسلم روحانی
کارشناسی زبان انگلیسی

مدرس در: علامه طباطبایی، آیت الله خامنه‌ای، شاهد معراج

مهرداد رهنما مقدم
مهرداد رهنما مقدم
مهندسی شیمی

مدرس در: بعثت، نصر نوین، علامه طباطبایی

محمودرضا عبداللهی
محمودرضا عبداللهی
کارشناسی زبان انگلیسی

مدرس در: هاشمی‌نژاد، امام رضا(ع)، نصر نوین، بعثت

دبیران گروه معارف و علوم انسانی

غلامرضا ولوی
غلامرضا ولوی
کارشناس ارشد الهیات

مدرس در: نصر نوین، علامه طباطبایی، بعثت، سماء

علیرضا دلشاد
علیرضا دلشاد
علیرضا دلشاد

کارشناسی حقوق

دبیرکنکور مدارس برتر تهران، مؤلف کتاب‌های دین و زندگی قلمچی و همگامان

دکتر رضا صمدی
دکتر رضا صمدی
دکترای پزشکی

مدرس در: دانشگاه اقبال، معارف امام رضا(ع)، بعثت

علی صحرایی
علی صحرایی
کارشناس‌‌ارشد الهیات

سایر دبیران

سید حامد هاشمی
سید حامد هاشمیمعاونت تربیت بدنی
کارشناس‌ارشد علوم ورزشی
محمدرضا خورسندی
محمدرضا خورسندیدبیر درس آزمایشگاه
کارشناسی عمران
محسن باغانی
محسن باغانیدبیر درس آزمایشگاه
کارشناسی زیست‌شناسی
ولی سلجوقیان
ولی سلجوقیاندبیر درس آمادگی دفاعی
کارشناسی علوم قرآنی