پشتیبان پیش ثبت نام پایه دهم

1 مشخصات فردی دانش آموز
2 اطلاعات پدر
3 اطلاعات مادر
4 سوابق تحصیلی
5 اطلاعات لازم برای پیگیری ثبت نام
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, jpeg.